Barion Pixel
Skip to content

Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a calltoaction.hu honlapon (a továbbiakban: „webhely”) található termékek és szolgáltatások igénybevételének szabályait tartalmazza.

Weboldal: calltoaction.hu
Üzemeltető: Domonkos Ervin e.v. (a továbbiakban: “Szolgáltató”)
Székhely: 6723 Szeged, Fecske u. 6.
Adószáma: 68380443-1-26
Telefonszáma: +36 70 743 2399
Email címe: info@calltoaction.hu

A szolgáltató a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) szerint adózik. Az ehhez fűződő szabályok részletei a 2012. évi CXLVII. törvényben találhatók.

2. A Megrendelő

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes,illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében szolgáltatást nyújt vagy terméket értékesít.

Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltételt.

3. A szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi, a webhelyen aktuálisan eladásra kínált található könyv, szoftver, szolgáltatások illetve kapcsolódó termékek (a továbbiakban együttesen: „termékek”). A termékek megrendelését elektronikus úton lehetséges leadni.

A webhelyen a következő típusú termékek rendelhetők:

  • Fizikai termék: minden kézzel fogható termék (pl. könyv, ajándéktárgy, fizikai adathordozó stb.).
  • Digitális termék: minden olyan termék, amely elektronikus jelhalmaz formában van jelen, kézbesítése csupán internetes kapcsolat segítségével megvalósítható (pl. elektronikus könyv, szoftver, hanganyag, videó stb.).
  • Szolgáltatás: minden olyan tevékenység, amelyet Szolgáltató a Megrendelő számára végez.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a webhelyen a termékekkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve ha ezek valamely marketing akció keretében meghirdetett ajándék termékek.

A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megvásárolni kívánt termékek főbb jellemzőit Szolgáltató a webhelyen feltünteti. A webhely tartalmának téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a webhelyen szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás – mindezek ellenére – előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. A megrendelés menete

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani a megfelelő megrendelési űrlap (vagy ennek hiányában e-mail) segítségével:

  • Név (vezetéknév és keresztnév)
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám) – amennyiben 0 Ft-nál nagyobb összegű megrendelés történik
  • Szállítási cím (fizikai termék esetén, amennyiben nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám)

4.1 Manuális fizetési kapu esetén

Manuális fizetési kapunak számítanak azok a fizetési módok, amelyeknél a megrendelés és fizetés folyamatának a lebonyolítása – legyen az bármennyire minimális is – emberi beavatkozást igényel. Ilyenek például a banki átutalás és a készpénzes fizetés, ugyanis ezeknél valakinek le kell ellenőriznie és a szoftverben beállítania, hogy a fizetés megtörtént.

Manuális fizetési kapu esetén a megrendelési űrlap elküldését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól és a befizetéshez szükséges díjbekérő letöltési linkjéről. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére csak előre fizetés útján van lehetőség. A fizetés tényét Szolgáltató állapítja meg a tranzakció teljesülésének ellenőrzésével. A termék megvásárlásáról szóló számlát a befizetés teljesülése után Megrendelő elektronikusan kapja meg a megrendelés során megadott email címére.

4.2 Automatikus fizetési kapu esetén

Automatikus fizetési kapunak számítanak azok a fizetési módok, amelyeknél az értékesítés a szolgáltató emberi beavatkozása nélkül, automatikusan megtörténhet. Ilyenek például a bankkártyás fizetés és a PayPal. Ezeknél ugyanis az értékesítési folyamatba be van építve a fizetés lépése, amelyet a fizetési kapu szoftvere automatikusan elvégez és ellenőriz.

Automatikus fizetési kapu esetén a megrendelési űrlapba már be van építve a fizetési adatok (pl. bankkártyaadatok) megadásának lehetősége, vagy pedig a megrendelési űrlap beküldését követően a Megrendelőt átirányítjuk a fizetési kapu oldalára, ahol a fizetést el tudja végezni. Miután a fizetési kapu szoftverétől visszaigazolást kaptunk, hogy a fizetés sikerrel zárult, a megrendelés státusza automatikusan fizetettre állítódik. Ekkor Megrendelő a teljesült megrendeléséről kap visszaigazoló email-t, amely tartalmazza a megrendelés számlájának letöltési linkjét is. Digitális termék esetén Megrendelő azonnal hozzáférést nyer a termékhez.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el, azok kizárólag a fizetési kapu szolgáltatójánál történhetnek rögzítésre.

A Barion fizetési kapu szolgáltatását nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion fizetési kapu Áltlános Szerződési Feltételei itt találhatók: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

4.3 Általános rendelkezések

A webhelyen feltüntetett árak forintban értendők. Szolgáltató mindenkori kézbesítő és logisztikai partnereiről Megrendelő a webhely Adatvédelmi Nyilatkozat aloldalán tájékozódhat.

A rendeléseket fizikai termék esetén a Szolgáltató a következő 2 munkanapon belül dolgozza fel és adja át a futárnak, ígyáltalában a rendeléstől számított 2-3 munkanapon belül kerül a termék a Megrendelő részére szállításra. Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a kiszállítás megkezdését megelőzően bármikor módosíthatja a Szolgáltató számára küldött e-mail segítségével.

Digitális termék esetén Megrendelő a megrendelt terméket annak kifizetése után azonnal (bankkártyás fizetés esetén) vagy 2 munkanapon belül (átutalásos fizetési mód esetén) kapja meg a megrendelőlapon megadott e-mail címére.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető.

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést indoklás nélkül elutasítsa.

5. Elállás

Fizikai termék esetén Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Megrendelő elállási jogát továbbá a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás esetén Megrendelőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha Megrendelő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módon rendezi. Ez alól kivételt képez, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát digitális termék (l. fentebb: 3. A szolgáltatás tárgya) vásárlása esetén. Megrendelő az elállási jogát nem gyakorolhatja továbbá szolgáltatás esetén sem, amennyiben a szolgáltatás teljes egészében teljesült a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezése mellett.

6. Felelősség

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget olyan működési hiba esetén keletkező károkért, amelyek meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató webhelyén a megrendelését leadja, vagy arra belépjen. Ennek ellenére Szolgáltató igyekszik akként eljárni, hogy az esetleges hibabejelentések esetén a hibát mielőbb kijavítsa, annak érdekében, hogy Megrendelő mielőbb újra a rendeltetésének megfelelően tudja használni a webhelyet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internetcsatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

Az oldalhoz kapcsolt külső szolgáltatások (pl. fizetési kapuk, hírlevél szoftverek, számlázóprogramok stb.) működési hibáiból eredő károk esetén Megrendelő lemond a kártérítési jogáról Szolgáltató felé. Ezekben az esetekben Megrendelő a külső szolgáltatás üzemeltetőjéhez fordulhat.

7. Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékről írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben a vélemények nyilatkozójának álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapjántörténő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan jelen szerződés 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát telefonon, emailben vagy postai úton. Szolgáltató a székhelyén nem nyújt személyes ügyfélszolgálati szolgáltatást.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Csongrád Megyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2021. január 19. napjától visszavonásig vagy módosításig.